XII NIEDZIELA ZWYKŁA –  20.06.2021 r.

 • Przeżywamy miesiąc czerwiec poświęcony Czci Sercu Pana Jezusa. Codziennie po Mszy św. o godz. 17 odmawiamy litanię do Serca Pana Jezusa, a w niedzielę po sumie.
 • Od dzisiejszej niedzieli obowiązuje nas już udział w niedzielnej i świątecznej Eucharystii.
 • W liturgii wspominamy: w poniedziałek – św. Alojzego Gonzagi zakonnika; w czwartek – Uroczystość Narodzenia Św. Jana Chrzciciela.
 • W piątek o godzinie 9 Msza Święta na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego.
 • Jubilatom i Solenizantom tego tygodnia Serdeczne Życzenia.
 • Za wszystkie ofiary składane na tacę czy też indywidualnie składam serdeczne Bóg zapłać.

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

Poniedziałek- 21.06.2021 r.

17.00 – 1. + Danutę Latała od uczestników pogrzebu

17.30 – 1. + Tadeusza Madeja w 30 dzień po śmierci od żony Krystyny

18.00 – 1. +Marię, Alicję Cziba w 7 dzień po śmierci od córek

Wtorek- 22.06.2021 r.

17.00 – 1.+Leokadię Ryciak od wnuczka Benedykta z żoną i synem

Środa-  23.06.2021 r.

17.00  – 1.+ Jana, Annę, Józefa Jaśkiewiczów; Danutę Różalską

17.30 – 1. +Tadeusza Madeja od córki Danuty z mężem i rodziną

Czwartek- 24.06.2021 r.

17.00 – 1.+ Jana Nobisa, Stanisława Tusińskiego

Piątek –  25.06.2021 r.

17.00  – 1.+ Wandę Korycką od uczestników pogrzebu

17.30 – 1.+ Danutę Latała od uczestników pogrzebu

Sobota – 26.06.2021 r.

15.45 – Msza ślubna: Klaudia Burakowska i Mateusz Kaluga

16.30 – 1.+ Wandę Cichoń-Antonkiewicz (im)

17.00 – 1.+ Leokadię, Władysława, Jana, Mariannę Bochniaków; Juliana, Bronisławę Wołczyńskich, Bogusławę, Jana Kozik

17.30 – 1. Dziękczynno-błagalna w  70 rocznicę urodzin Zenony Ziomek-Połeć

18.00 – 1.+ Janinę, Jana, Stanisława, Antoninę Pacek

Niedziela – 27.06.2021 r.

9.00 – 1.+ Katarzynę, Jana, Tadeusza, Mariana, Stanisława, Józefa Jaśkiewiczów; Wiktorię, Józefa, Jana Puczułków; Jadwigę Myszka

12.00  – 1.+ Jana w 6 rocznicę śmierci, Franciszka, Piotra Koryckich

 

„NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ PSYCHICZNA- POMIĘDZY STEREOTYPEM A RZECZYWISTOŚCIĄ. WYRÓWNYWANIE SZANS ŻYCIOWYCH OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ PSYCHICZNĄ PRZEZ POWIAT RADOMSKI”

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w dniach 01.04.2021-30.11.2021 Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętego Józefa Oblubieńca NMP w Krzyżanowicach (gmina Iłża) w partnerstwie z Domem Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach realizuje projekt p.n.

„NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ PSYCHICZNA- POMIĘDZY STEREOTYPEM A RZECZYWISTOŚCIĄ. WYRÓWNYWANIE SZANS ŻYCIOWYCH OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ PSYCHICZNĄ PRZEZ POWIAT RADOMSKI”

 

Celem projektu jest:

 • diagnoza warunków życia, problemów i potrzeb osób niepełnosprawnych psychicznie i ich rodzin;
 • podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności niezbędnych do wyrównywania szans życiowych członków wskazanych zbiorowości w środowiskach miejsca ich zamieszkania u osób „kluczowych” z punktu widzenia tworzenia lokalnych sieci wsparcia;
 • holistyczne wsparcie członków wskazanych zbiorowości w środowisku miejsca ich zamieszkania oparte na współpracy lokalnej administracji publicznej, podmiotów świadczących usługi społeczne ogólnego i specjalnego przeznaczenia dla osób niepełnosprawnych, organizacji społecznych, pracodawców itp.;
 • promocja zatrudnienia osób z niepełnosprawnością psychiczną i intelektualną- poszerzenie wiedzy pracodawców, członków organizacji pracowniczych na temat instrumentów wspierających zatrudnienie osób niepełnosprawnych psychicznie i intelektualnie;
 • poszerzenie wiedzy pracowników podmiotów edukacyjnych na temat specyfiki niepełnosprawności psychicznej
  i intelektualnej oraz wyrównywania szans edukacyjnych członków wskazanych zbiorowości
 • przybliżenie problemów osób z niepełnosprawnością psychiczną i intelektualną społeczności uczniów powiatu radomskiego celem przełamywania stereotypów społecznych i wzrostu poziomu zrozumienia i akceptacji społecznej członków grup docelowych.

Grupa docelowa:

 • osoby niepełnosprawne psychicznie i intelektualnie i ich rodziny;
 • osoby borykające się z problemami psychicznymi;
 • dyrektorzy i pracownicy placówek edukacyjnych, pomocy społecznej, organizacji społecznych, administracji publicznej, pracodawcy, członkowie organizacji pracowników i pracodawców;
 • podmioty z obszaru lokalnych sieci wsparcia (Ośrodki Pomocy Społecznej, Domy Pomocy Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowe Domy Samopomocy itp.);
 • uczniowie szkół podstawowych i średnich.

W ramach projektu zaplanowane są działania:

 • Opracowanie i opublikowanie raportu z badań „Niepełnosprawność psychiczna i intelektualna w powiecie radomskim- pomiędzy stereotypem a rzeczywistością”. Warunki życia, potrzeby, problemy i możliwości ich rozwiązania. (III-X 2021)
 • Opracowanie i udostępnienie w wersji elektronicznej poradnika na temat dostępnych form wsparcia dla osób niepełnosprawnych psychicznie (i intelektualnie) (VI-X 2021)
 • Organizacja sympozjum/seminarium „Niepełnosprawność psychiczna (i intelektualna)- pomiędzy stereotypem, a rzeczywistością”. Osoba niepełnosprawna psychicznie (i intelektualnie) jako podmiot lokalnej polityki społecznej- lokalne sieci wsparcia”. (XII 2021)
 • Uruchomienie punktu poradniczo-doradczego dla osób z niepełnosprawnością psychiczną (i intelektualną) oraz członków ich rodzin. (V-X 2021).

W ramach tego zadania świadczone będzie poradnictwo psychologiczne, duchowe oraz na temat dostępnych form wsparcia usług społecznym m.in. możliwości uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności, wystąpienia o dodatkowe świadczenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy Ośrodka Pomocy Społecznej itp.

 • Przeprowadzone zostanie 10 pogadanek promujących wśród uczniów i kadry szkół podstawowych i średnich – zachowania służące wzmacnianiu zdrowia psychicznego, określających problemy funkcjonalne osób chorujących psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie, potrzeby ich wsparcia i poszanowaniu praw. (V-X 2021)
 • Zorganizowane zostaną 2 konkursy dla uczniów szkół podstawowych i średnich: malarski „Inni, a tacy sami” oraz wiedzy „Choroba psychiczna i niepełnosprawność intelektualna- inni a tacy sami” (V-X 2021)

Spotkania odbywać się będą w Krzyżanowicach po wcześniejszym kontakcie telefonicznym

 Rodzaje poradnictwa

Poradnictwo duchowe w kancelarii przy Kościele

                            – ks. Paweł Bukała – tel. do kancelarii – 48 616 32 88

                            (w dni robocze w godzinach: 1600-1630 oraz 1800-2000)

Poradnictwo psychologiczne w DPS Krzyżanowice pok. Nr 103

                             – psycholog Kinga Wójcik – tel. 796 608 421

Poradnictwo społeczno – zawodowe: w DPS Krzyżanowice pok. Nr 102

                               – pracownik socjalny – Katarzyna Surdy – tel. 601 784 160

                               – pracownik socjalny – Agnieszka Łyżwa – tel. 602 861 626


Terminy spotkań

Poradnictwo duchowe:

maj

czerwiec

lipiec

data

godz.

data

godz.

data

godz.

18.05.2021

1000-1300

01.06.2021

1000-1300

06.07.2021

1000-1300

25.05.2021

1000-1300

08.06.2021

1000-1300

13.07.2021

1000-1300

27.05.2021

1000-1400

15.06.2021

1000-1400

20.07.2021

1000-1400

 

sierpień

wrzesień

październik

data

godz.

data

godz.

data

godz.

03.08.2021

1000-1300

14.09.2021

1000-1300

05.10.2021

1000-1300

10.08.2021

1000-1300

21.09.2021

1000-1300

12.10.2021

1000-1300

17.08.2021

1000-1400

28.09.2021

1000-1400

19.10.2021

1000-1400

Poradnictwo psychologiczne

Odbywać się będzie w godz. 1100-1600

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

24.05.2021

21.06.2021

19.07.2021

16.08.2021

13.09.2021

11.10.2021

 

Poradnictwo społeczno – zawodowe

Odbywać się będzie w godz.1505-1620

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

11.05.2021

01.06.2021

06.07.2021

03.08.2021

07.09.2021

05.10.2021

18.05.2021

08.06.2021

13.07.2021

10.08.2021

14.09.2021

12.10.2021

20.05.2021

15.06.2021

21.07.2021

17.08.2021

21.09.2021

19.10.2021

25.05.2021

21.06.2021

27.07.2021

24.08.2021

28.09.2021

26.10.2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

W Parafii w Krzyżanowicach zakończyły się prace polegające na piaskowaniu oraz fugowaniu kościoła.

Koszt inwestycji to około 200 000 zł.

Nasza parafia liczy 200 rodzin i każda rodzina jeśli złożyłaby cegiełkę w kwocie 400 zł to dałoby sumę 80000 zł.
Każdy, kto chciałby wesprzeć to dzieło upiększające naszą świątynię może to również uczynić poprzez ofiarę składaną na tacę lub indywidualnie, bądź na konto parafialne:
84 9129 0001 0009 0000 1515 0003 Bank Spółdzielczy w Iłży

Serdecznie dziękujemy za troskę i pomoc w upiększeniu naszej świątyni.
Niech Bóg wynagrodzi Waszą ofiarność.