OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

16 Niedziela Zwykła – 22 lipca 2018 r.
  1. W dniu 6 sierpnia 2018 roku wyruszy na trasę do Częstochowy 40. Piesza Pielgrzymka Diecezji Radomskiej na Jasną Górę. Pielgrzymowanie jest wpisane w historię człowieka i całego Ludu Bożego. Przypomina nam o tym, że całe życie człowieka jest pielgrzymowaniem do celu wyznaczonego przez Boga – Stwórcę. Abraham, „ojciec naszej wiary”, posłuszny Bożemu poleceniu, podejmuje pielgrzymowanie do ziemi wskazanej przez Pana Boga. Podczas tej pielgrzymki buduje ołtarz i składa ofiarę dziękczynną. Pięknym wzorem pielgrzymowania jest Najświętsza Maryja Panna: „W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w [pokoleniu] Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę”. Człowiek wiary odpowiada na Boże zaproszenia uświęcając także czas i przestrzeń. Jedną z form takiego uświęcania jest pielgrzymowanie. Pielgrzymka to czas refleksji, modlitwy i ofiary. Pielgrzymka – to „rekolekcje w drodze”. W tym roku treścią naszych rozważań będą prawdy zawiązane z tematem: „Zostaliśmy napełnieni Duchem Świętym”. Dziękując za odzyskanie wolności będziemy modlić się w intencji naszej Ojczyzny. Naszym przewodnikiem będzie Patron roku duszpasterskiego – Św. Stanisław Kostka. Dziękuję Kierownictwu Pielgrzymki, Duszpasterzom oraz ich Współpracownikom za przygotowanie naszej Pielgrzymki na Jasną Górę. Serdecznie zapraszam Was, Drodzy Siostry i Bracia do udziału w Pielgrzymce. W szczególny sposób zapraszam młodzież do włączenia się w przygotowanie i przeżycie „rekolekcji w drodze”. Wszystkich pątników proszę o tworzenie atmosfery braterskiej współpracy w duchu rozmodlenia i ofiary. Na trud pielgrzymowania z serca błogosławię. Biskup Henryk Tomasik.
  2. Dziś po Mszy Św. o godz. 1130 nabożeństwo ku czci Św. Charbela (uzdrowiciela) i Św. Judy Tadeusza (patrona spraw trudnych) z modlitwą różańcową o wyproszenie potrzebnych łask.
  3. Dziś po Mszach Św. poświecenie pojazdów mechanicznych (w związku ze świętem św. Krzysztofa patrona kierowców) i zbiórka ofiar do puszek: „Podaruj 1 grosz za 1 bezpiecznie przejechany kilometr na środki transportu dla misjonarzy”.

 

 

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

Poniedziałek – 23 lipca 2018 r.

17.00 +Radosława Drabika w r. śmierci.

 

Wtorek – 24 lipca

8.00 

 

Środa – 25 lipca

17.00 +Mariannę, Jana Sadkowskich; +Genowefę, Jana, Stanisława Szczepanowskich.

17.30 +Janinę w 6 r. śm., Stanisława, Ryszarda, Grzegorza Łobodów.

 

Czwartek – 26 lipca

8.00

 

Piątek – 27 lipca

17.00 +Józefa Kaczmarskiego (od uczestników pogrzebu).

 

Sobota – 28 lipca

17.00 

17.30 +Tomasza Kucharskiego (od uczestników pogrzebu).

 

XVII Niedziela Zwykła – 29 lipca 2018 r.

9.00 +Annę, Józefa Piasków; +Mariannę, Ludwika Kozerów.

11.30 +Stanisława Stanisławka w 8 r. śmierci.