Biskup Ordynariusz mianował na probostwo księdza wskazanego przez kolatora, którym był dziedzic krzyżanowicki. 

Prawo prezenty – czyli typowania kandydata posiadał każdy właściciel Krzyżanowic w czasie, kiedy ta prezenta następowała i miał zarazem obowiązek opieki nad plebanem i kościołem parafialnym w sprawach materialnych, co w ciągu wieków wskazywało, że wywiązywali się z tego obowiązku sumiennie i z wielką gorliwością. 

Kolejnymi proboszczami w Krzyżanowicach, których wymieniają zachowane dokumenty, byli:

1529 rok – ks. Jakub z Sienna.
1682 rok – ks. Stanisław Markiewicz ochrzcił Jana Zawiszę z Gaworzyny syna Macieja i Elżbiety.
1688 rok – ks. Kazimierz Nowacki.
1688 rok – ks. Marcin Szczyglecki, prezentę otrzymał od Przecława Lanckorońskiego, starosty skalskiego, w 1706 roku zbudował nowy kościół modrzewiowy.

1712 rok – ks. Jan Wabiszewski, brat jego Władysław był prebendarzem w Rzeczniowie. Kolatorami byli: Anna i Felicjan Lisiccy.
1716 rok – ks. Jan Paweł Neszczowicz, prezentowany przez kolatorów: Annę i Jana Zawiszów.
1734 rok – ks. Jan Żebrowski, mansjonarz iłżecki, prezentował go: Jan Czarny Zawisza.
1754 rok – ks. Jan Żebrowski, w aktach widnieje jego podpis.
1797 rok – ks. Ignacy Orański.
1805 rok – ks. Józef Jarkiewicz.
1820 rok – ks. Klemens Kozieradzki.
1831 rok – ks. Jan Frey.
1834 rok – ks. Antoni Jaroszyński.
1839 rok – ks. Paweł Kaznowski.
1849 rok – ks. Andrzej Koziczkowski, aresztowany 4 X 1856 roku za działalność patriotyczną, trzydzieści lat spędził na Syberii, gdzie został zamordowany. Był zakonnikiem i świątobliwym kapłanem.

1856 rok – ks. Henryk Mroczkowski.
1857 rok – ks. Korneli Kaczmarski.
1863 rok – ks. Ludwik Tarłowski.
1865 rok – ks. Henryk Mroczkowski.
1882 rok – ks. Walenty Górecki, odnowił gruntownie kościół modrzewiowy.

Aby dowiedzieć się więcej najedź wskaźnikiem myszy na nazwisko kapłana:

1890 rok – ks. Wojciech Kacperski, zbudował dzwonnicę, mur wokół kościoła, plebanię, kaplicę świętej Otylii.
1924 rok – ks. Marian Folga.
1930 rok – ks. Tomasz Zadęcki, postawił drewnianą organistówkę.
1935 rok – ks. Julian Podwysocki.
1936 rok – ks. Julian Dusiński, zbudował kościół świętego Józefa Oblubieńca NMP.

1952 rok – ks. Tomasz Kucharczyk, zbudował wieżę kościoła, pomalował wnętrze kościoła.
1972 rok – ks. Wojciech Mężyk, sprawił dwa dzwony, ogrodził nowy cmentarz betonowym płotem.
1986 rok – ks. Jerzy Krogulec, zbudował nową zakrystię.
1996 rok – ks. dr Zdzisław Kałuziński, wybudował nową plebanię.
2012 rok – ks. Aleksander Mańka.
2013 rok – ks. Michał Warchoł, przygotował odnowienie polichromii w kościele.

2019 rok – ks. Paweł Bukała, obecny proboszcz parafii.

Ks. Wojciech Kacperski i ks. Julian Dusiński byli budowniczymi materialnymi parafii i kościoła. 

Ich gorliwość i entuzjazm udzielały się wszystkim parafianom w pracach remontowych i budowlanych. 

Księża pochodzący z parafii:

    • ks. Piotr Karbowiak

    • ks. Edward Sadkowski

    • ks. Mieczysław Surus

    • ks. Andrzej Niewczas