Początki parafii sięgają drugiej połowy XIV wieku.

Parafia została erygowana w 1479 r.

Do Parafii należą miejscowości:

Krzyżanowice, Gaworzyna, część Płudnicy, Jedlanka Stara, Jedlanka Nowa i część Florencji.

Liczba Parafian:

990 osób, 250 rodzin.

Terytorialnie parafia jest rozległa. W linii prostej od kościoła w kierunku wschodnim jest 8 km, a w kierunku zachodnim 6 km.

Na terenie parafii znajduje się Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Krzyżanowice i Okolic,

Dom Pomocy Społecznej dla Kobiet Niesprawnych Intelektualnie i Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Pracownicy Świeccy

Marek Grudzień – obowiązki kościelnego pełni od 2011r.