Dworek w Krzyżanowicach i otaczający go teren pewnie kryje mnóstwo zarówno pięknych jak i mrocznych tajemnic. 

Chronologiczne kalendarium zawierające udokumentowane fakty historyczne:

1359 r. – Zbigniew z Oleśnicy, łowczy krakowski herbu Dębno został właścicielem Krzyżanowic.

Wiek XV – XVII – Posiadłość była w posiadaniu rodu Krzyżanowskich.

1688 r. – Bronisław Lanckoroński, starosta skalski nabył ten majątek od Jana Stanisława Doleżki, który wszedł w posiadanie majątku jako zięć Krzyżanowskich.

1712 r. – Dobra nabył Florian Lisicki, miecznik  podlaski.

1716 r. – Majątek kupił Jan Zawisza z małżonką Anną, był miecznikiem podlaskim.

1755 r. – Jako wiano ślubne otrzymał Baltazar Jaksa Bykowski cześnik żytomierski biorąc za żonę ich córkę Ludwikę zd. Zawisza.

1773 r. – Kupił dobra Roch Romer z Chyrzowa, herbu Junosza, starosta Radomski.

1801 r. – Wybudował nowy murowany dwór na kształcie prostokąta z obszernym ryzalitem od strony południowej, gdzie było główne wejście; mówi o tym kamienna tablica z datą i nazwiskiem Rocha Romera.

1806 r. – Po śmierci Romera dobra otrzymał Kajetan Dobrzyński jako zięć i dziedzic, później w ten sam sposób wszedł w posiadanie Brzuska.

1834 r. – Kajetan Dobrzyński ufundował figurę św. Floriana – patrona strażaków, która stoi na skarpie przy wjeździe do dworku.        

1882 r. – Rodzina Dobieckich nabyła posiadłość i przebywała w nim do zakończenia II wojny światowej.

1914 r. – 23 sierpnia bitwa o dwór krzyżanowski wojsk rosyjskich i austrowęgierskich; wszystkie budynki dworskie zostały mocno zniszczone.

1931 r. – Dziedzic Chrzanowski Henryk dał morgę ziemi na powiększenie cmentarza i wybudował kapliczkę – grobowiec rodziny Dobieckich i Chrzanowskich.

1945 r. – Właściciele zostali zmuszeni opuścić dwór i udali się na wygnanie do Francji. Ziemię rozparcelowano. W dworku urządzono Uniwersytet Ludowy, w którym uczono czytać i pisać mieszkańców Krzyżanowic i okolic. Następnie przekazano ten budynek na Dom Starców i w ostatecznym kształcie powstał Dom Pomocy Społecznej dla upośledzonych dziewczyn.

2001 r. – Mieszkanki DPS przeprowadziły się do nowego gmachu  zbudowanego staraniem obecnej dyr. mgr Teresy Trześniewskiej.

2010 r. – starosta radomski przekazał dworek burmistrzowi iłżeckiemu. Unijne dofinansowanie przywróci mu dawną świetność? Będzie służył lokalnej społeczności naszej gminy?