Diecezja Radomska
Parafia Rzymskokatolicka
Św. Józefa Oblubieńca NMP
Krzyżanowice 182

27-100 Iłża
tel. 48 616 32 88
e-mail: swjozef.krzyzanowice@gmail.com

Proboszcz Parafii:

Ks. Paweł Bukała

Kancelaria Parafialna:

czynna codziennie po Mszach Świętych

Msze Święte:

w dni powszednie: o godz. 16.00
w niedziele i święta: o godz. 9.00 i 12.00 oraz 15.00 w DPS
w święta zniesione: o godz. 9.00 i 16.00

Odpusty:

św. Józefa Oblubieńca NMP  -  19 marca

św. Otylii  -   II Niedziela września

dzień adoracji Najświętszego Sakramentu  -  wtorek po II Niedzieli Adwentu

Rekolekcje:

Adwentowe  -  II Niedziela Adwentu

Wielkopostne  -  przed odpustem św. Józefa Oblubieńca NMP

Parafialne konto bankowe:

Bank Spółdzielczy w Iłży

nr konta:  84 9129 0001 0009 0000 1515 0003

WYKAZ DOKUMENTÓW DO SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH I KATOLICKIEGO POGRZEBU:

Chrzest

 • akt urodzenia dziecka (odpis)
 • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców

 • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, adres zamieszkania)

 • zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary

Bierzmowanie

 • metryka chrztu
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji

 • w przypadku osób starszych - świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej

Pierwsza Komunia Święta

 • metryka chrztu dziecka

Małżeństwo

 • aktualne, tj. z datą do 6 miesięcy wstecz, metryki chrztu

 • dowody osobiste

 • ostatnie świadectwo katechizacji

 • świadectwo bierzmowania (jeżeli nie ma wpisu na metryce chrztu)

 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej

 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne - tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny

Pogrzeb katolicki

 • akt zgonu

 • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii Świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala).

 

LITURGIA NA DZIŚ: